Saturday, April 9, 2011

Baraha: A Documentary on Fortune-telling ( Video Collection )


RECONSE (Religion and Contemporary Search for Self)
Maraming nangyayari ngayon sa ating paligid, marami tayong katanungang pilit hinahanapan ng kasagutan. Ano ang tugon sa mga isipang uhaw malaman ang hinaharap? Matutuklasan kaya ng mga Pinoy ang kahulugan ng buhay sa kapirasong karton na kung tawagin ay BARAHA?
Manghuhula o Mambobola??
Part 1
Part 2
Part 3