Sunday, December 26, 2010

Vinna Villaluz, I admired you so much

Noon...
Ngayon... 
At Bukas....
Alam ko na Kung ano ang kahapon......Dahil gagawin ko sya ngayon..... ang kinatatakot ko ano ang mang yayari sa susunod pang mga araw.....

Mahirap pero ano nga ba ang nararapat....... Friendship versus Love, Time versus Current situation ....

Which will Prevail to search the Happiness?

E-mail me,JUST CLICK here!!
Facebook me!
CLICK HERE!!! TO PUT YOUR COMMENTS,VIDEO AND PICTURES!!
UPCLOSE AND PERSONAL WITH THE PROFILER