Sunday, July 29, 2012

I Believe The Children In The Future

CAPTION THIS DRAMATIC CAPTURED MOMENT

 dalawang mag kaibang landas ang tinatahak, pilit na pinapaliwanag ng pagiging bata ang ang tunay na patutunguhan, nararamdaman , nakikita at natatanaw sa larawang ito ang dalawang landas ng pinapatunguhan ng dalawang bata na papasok sa silid aralan at ang nakakasalubong na mga bata na tutungo sa kahirapan. This is a spectrum of reality

No comments:

Post a Comment

WHAT IS YOUR PERCEPTION TOWARDS MY POST? TRY TO VOICE OUT YOUR COMMENTS